نبراس الاذهان فی اصول الفقه المقارن
53 بازدید
ناشر: جامعة المصطفی العالمیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
رویکردی تطبیقی در مورد مسایل مربوط به اصول فقه شیعه و مذاهب اربعه اهل‌سنت است. در این اثر دیدگاه‌های اصولی برخی از اصولیان شیعه و اهل‌سنت با هم مقایسه شده و مبانی و مصادر اجتهاد از منظر آنان با یکدیگر تطبیق شده است. نویسنده تمامی قواعد اصولی مذاهب مختلف شیعه و اهل‌سنت را گردآوری کرده و ادله و مبانی مربوط به هر یک از این قواعد را بررسی نموده و نقد و انتقاداتی که این مذاهب نسبت به هم در این زمینه وارد نمودند را نیز منعکس کرده است. وی در همین راستا به معرفی برخی از اصولیان شیعه و سنی و کتاب‌های اصولی آنان پرداخته و موضوعات اصولی مطرح شده در این کتاب‌ها را نیز بررسی نموده و فرایند تدوین مسایل اصولی در آن‌ها و اختلاف روش‌شناسی مباحث اصولی در این کتب را نیز مورد بحث و بررسی اجمالی قرار داده است. بررسی معنای حکم شرعی نزد اصولیان شیعه و اهل‌سنت، مصادر اجتهاد و استنباط نزد آن‌ها، اقسام حکم از دیدگاه آنان، بیان مفهوم و مصادیق عام و خاص و مطلق و مقید نزد آنان، حقیقت و مجاز، حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه، مجمل و مبین، اقسام دلالت و مفاهیم، دلالت صیغه و هیئت امر و نهی و برخی دیگر از مباحث مربوط به الفاظ با رویکردی تطبیقی از اصلی‌ترین مسایل مطرح شده در این نوشتار است.