فرهنگ نامه مفاخر استرآباد و جرجان - ریاحین گلستان
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب ارزشمند حاوی مطالبی درباره جایگاه و شخصیت زن در میان ادیان و ملل مختلف است و در بخشی از آن پیرامون زنان عالمه و شهیده در منطقه استرآباد و جرجان مطالبی توسط مولف محترم حضرت آیت الله حسینی گرگانی نگاشته شده و به رشته تحریر در آمده است.