فرهنگ نامه مفاخر استرآباد و جرجان - شعراى گلستان
45 بازدید
ناشر: پیک ریحان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب حاوى مطالبى در رابطه با شناساندن مفاخر و بزرگان منطقه شمال ایران علی الخصوص استرآباد و جرجان است که به قلم حضرت آیت الله حسینی گرگانی تألیف شده است